דבורה ויעל כאמהות

הפקה: אראל.ש., שלו.ב., אילעי.ל.- כיתת גפן שופטים ד'
דבורה ויעל כאמהות לברק וסיסרא הילדים, התלויים בהן ומבקשים את עזרתן. אם אחת הצילה את בנה, השניה, הרגה את בנה.