דבורה ויעל - פמיניזם במקרא?

הפקה: גאיה י., שקד א., עמית ס. -  כיתת גפן. שופטים ד'
דבורה הנביאה ויעל אשת חבר הקיני מובילות את המלחמה נגד יבין מלך כנען ושר צבאו, סיסרא.  אנחנו ננסה לענות בסרטון על השאלה: איך מתייחס הסופר המקראי לנשים חזקות ומובילות במקרא?