נדרו של יפתח

הפקה: רועי ז. , אפיק צ. וטופז א, כיתת גזר שופטים י"א-י"ב
יפתח גורש מביתו בילדותו. לאחר מספר שנים, גויס כשר הצבא כדי להילחם בבני עמון. לפני שהתחיל הקרב, הוא נדר שהראשון שיבוא לברך אותו, יעלה כמנחה לה'. לאחר שניצחו, חזר יפתח לביתו. כשראה שביתו היא הראשונה שבאה לברך אותו, הוא בכה. מדוע נדר יפתח את הנדר ההרסני הזה? איפה היתה הקהילה שיכלה למנוע את הטרגדיה?